Lektoři a přednášející

Stanislav Miler řadu let dokumentuje různé alterativní stavby doma a v zahraničí. Od roku 2012 organizuje Akademii soběstačnosti a zabývá se možnostmi zdravého, ekologického a soběstačného a  způsobu života.    více na:...
Za občanské sdružení Konopa Bc. Michal Ruman. O. s. Konopa se plně staví za požadavek přechodu k udržitelnému životu jako podmínce dalšího přežití člověka na Zemi. Konopí pro nás představuje ideální, modelový nástroj uskutečnění tohoto přechodu. Jeho vlastnosti umožňují nahradit stávající...
Staví celé domy ze slámy a hlíny a realizuje jejich dílčí části. Podporuje ty, kteří se chtějí podílet na stavbě svého přírodního domu, a to formou ASISTOVANÉ STAVBY. Organizuje workshopy a přednášky na témata týkající se alternativních staveb a technologií. Vyrábí speciální nářadí na...
Přinášíme výčet lektorů, kteří vysoupí na druhém ročníku konference. Dlaší lektory budeme postupně doplňovat.
Manželé Ing. Radek Smola a Ing. Andrea Smolová. Vystudovali jsme obor zahradnictví na Mendelově univerzitě v Lednici na Moravě. Andrea navíc v roce 2004 absolvovala kurz v oboru Zakládání a údržba sídelní a krajinné zeleně na Zemědělské univerzitě v Praze. V roce 2005 až 2006 jsme absolvovali roční...
Ředitel společnosti OK PYRUS s.r.o. Společnost zabývající se realizací dřevostaveb, srubů, roubenek. "Žasneme nad dovednostmi starých tesařských mistrů, kteří v době gotiky či baroka - jen za pomoci svých šikovných rukou a získaných zkušeností, děděných z pokolení na pokolení, dokázali postavit...
Lektor a praktik věnující se stavění ze slámy a hlíny. Člověk, který pomáhá se svépomocnými stavbami. Permakulturista vnímající svět z pohledu toků energie, myšlenek a pocitů. Řeší dům jako bytost a takto k němu a práci na něm přistupuje. "Pro vás je to budoucnost, možná i náklady a starosti. Pro...
Autorizovaný architekt, člen ČKA, absolvent FA VUT Brno (1980). Zaměstnaný postupně v několika projekčních ateliérech v Brně. V roce 1991 spoluzakládá česko-francouzskou společnost Bioklimat sdružující řadu odborníků na nízkoenergetické a solární stavby. Pod hlavičkou této společnosti projektuje...
Architekt filozof, zakladatel Akademie aplikované intuice. Před tím, než navrhne stavbu pro svého klienta, musí jej dobře poznat. Po jeho pochopení pak stavbu navrhuje za 9h. Velice otevřený člověk s inspirativní energií. ...místo mi říká, co chce aby bylo vyjeveno spolutvorba s přírodou, lidmi a...
Podniká v kamnařině od revoluce. Je zakládajícím členem Cechu kamnářů České republiky - 1995. Soudní znalec v oboru individuální topidla od roku 2005. První vicepresident Cechu kamnářů České republiky - druhý statutární zástupce a oborový analytik. Spoluautor kamnářských norem. Vedoucí autor...
1 | 2 >>

Zde budeme postupně zveřejňovat lektory a přednášející druhého ročníku konference. Opět se můžete těšit na zajímavé odborníky.

Kontakt

Konference přírodního stavitelství 2016 Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235
664 02
+420 777 143 762 prirodnistavby@bizi.cz